Fekální jímky a septiky

Použití

Jedná se o plastové jímky určené k zasypání do terénu. Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod.

Popis

Tyto jímky jsou vyrobeny z polypropylenových desek o síle 5mm. Mají válcový tvar (kulaté) a jsou plně zastropeny. Nad terén vyčnívá pouze vstupní tubus o průměru 0,5-0,6 m. Jeho výšku je možno přizpůsobit hloubce zapuštění jímky do země. Strop jímky je možno zasypat zeminou,je plně pochůzný, nikoliv však pojízdý. Je proto třeba řešit umístění jímky tak, aby přes ní ani v její těsné blízkosti nejezdila vozidla.

Jímka se instaluje do připravené stavební jámy, jejíž dno má vybetonovanou základovou desku o síle cca 10 – 15 cm. Po napojení přítoku se jímka postupně napouští vodou a rovnoměrně s výškou vodní hladiny se obsypává. Přibližně 1/2 jímky se obetonuje, zbylá část se obsype vhodnou zeminou s vyloučením velkých a ostrých předmětů/ kameny,stavební materiál apod./.   Pokud je ve stavební jámě větší množství spodní vody doporučujeme obetonování celé jímky.

Plastove-fekalni-jimky-2 Plastové-fekalni-jimky

Administrativa

Naše plastové jímky zaručují 100% vodotěsnost,která je vždy před prodejem k zákazníkovi odzkoušena a potvrzena osvědčením o vodotěsnosti. Ceník-Fekální Jímky-Septiky

objem

průměr mm

výška mm

cena bez DPH

cena s DPH

 

1m3

1000

1500

7 000,-

8 470,-

 

2m3

1400

1500

10 000,-

12 100,-

 

3m3

1600

1500

14 000,-

16 940,-

 

4m3

1600

2000

18 000,-

21 780,-

 

5m3

1900

2000

21 000,-

25 410,-

 

6m3

1900

2200

23 000,-

27 830,-

 

7m3

1900

2500

24 000,-

29 040,-

 

7m3

2500

1500

25 000,-

30 250,-

8m3

2500

1700

28 000,-

33 880,-

9m3

2500

1900

29 000,-

35 090,-

10m3

2500

2100

30 000,-

36 300,-

12m3

2500

2500

33 000,-

39 930,-

Septiky-Výroba do 6m3,příplatek  k ceně bez DPH za instalaci přepážek 3000,-Kč od 7m3,příplatek  k ceně bez DPH za instalaci přepážek 4000,-Kč