Lapáky tuku

Lapák tuku je celoplastová válcová nádrž určená pro zachytávání olejů a tuků například z kuchyní, potravinářských provozů, ze zpracování masa neboli všude tam, kde hrozí nebezpečí vysrážení obsahu tuku v odpadní vodě.

Všeobecně je nutné vypouštět přes lapáky tuků pouze znečištěné vody s vyloučením odpadu ze sociálních zařízení. Lapák tuku slouží jako ochrana kanalizace, ČOV a ostatních zařízení v kanalizační síti před zanášením tukem.

Lapák tuků je konstruován jako válcová celoplastová nádrž z  polypropylenu pro osazení do terénu. Voda s obsahem tuku natéká do kalového prostoru, kde dochází ke gravitačnímu odloučení tuku. Tuk zůstane u hladiny, hrubé nečistoty se usadí v usazovacím prostoru. Tuková vrstva se shrabuje a odváží. Předčištěná voda odtéká pod nornými stěnami do výtoku, který je napojen na kanalizaci.

Lapáky tuků se vyrábějí ve velikostní řadě podle velikosti provozovny.

Obetonování je provedeno v souladu s ČSN 731208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů, článek.

Lapák je nutno pravidelně jedenkrát do měsíce překontrolovat.Pokud se tuk sráží již ve třetí komoře,je nutno obsah lapáku vyjmout.Toto se provádí posazením koncovky sací hadice fekálního vozu na dno lapače a vysátím jeho obsahu.

CENÍK PRODUKTU

Typ
EN
1 L
EN
2 L
EN
4 L
EN
6 L
EN
8 L
EN
10 L
Max. Q (l/s) 1 2 4 6 8 10
Počet jídel (ks) do 200 do 300 do 600 do 900 do 1200
do 1500
Průměr nádrže (mm) 1100 1100 1400 1800 1800 2100
Výška nádrže (mm) 1300 1500 1500 1600 1900 1900
Užitný objem (m3) 0,83 1,03 1,6 3,2 3,4 5,3
Cena bez DPH 14 000,- 15 000,- 16 000,- 20 000,- 23 000,- 25 000,-
Cena s DPH 16 660,- 17 850,- 19 040,- 23 800,- 27 370,- 29 750,-